Transporter

En viktig stund i samband med dödsfallet är hämtningen av den avlidne. Här erbjuder vi alltid anhöriga att vara med. Om dödsfallet t ex har skett på ett vårdhem, servicehem eller i bostaden erbjuder vi att ha kistan med för kistläggning i hemmet, varvid anhöriga kan välja om de vill vara med eller inte. Givetvis finns möjlighet att vara med även vid hämtning på sjukhuset.