Begravningen

Vi strävar efter att varje begravning ska bli en minnesvärd ceremoni. Det viktigaste är att du och övriga närstående känner er nöjda, men att också övriga begravningsgäster får en upplevelse att minnas. Vi har resurser att ordna det som behövs. Vi kan ordna tryckta program till alla så att var och en ska kunna följa ceremonin. Programmet blir dessutom ett värdefullt minne efteråt, även för de som inte hade tillfälle att komma på begravningen

Vi sammanställer också ett minnesalbum där betydelsefull information kring ceremonin och namn på medverkande präst o s v finns med. Liksom en förteckning över dem som har hedrat den döde med blommor eller minnesgåvor. Ett minne som vi vet att du kommer att få glädje av.

Vi tar hand om allt på begravningsdagen
På begravningsdagen ska ni kunna känna er trygga i att allt arrangeras på det sätt som ni förväntar er. Vi är på plats i god tid före begravningen för att se till att kistan kommer på plats, liksom alla dekorationer, program och extraljus mm. När gästerna anländer blir de väl omhändertagna och anvisas var de ska sitta. De informeras om vad som kommer att ske, hur det är tänkt med minnestal, minnesstund och gravsättning mm. När det är dags får alla information om hur avskedet är planerat, hur ni ska gå fram till kistan och hur alla skall lämna kyrkan eller kapellet osv. Vi ser också till att blommorna läggs ut på graven eller i kransgården

Gravsättningen
Vid jordbegravning sker gravsättningen oftast direkt i anslutning till ceremonin. Om anhöriga önskar att bära kistan själva med hjälp av släkt och vänner, hjälper vi i så fall till genom att ge goda råd till bärarna innan begravningen börjar.
Har ni valt kremationsbegravning följer gravsättningen av urnan/askan en tid därefter. Vi ser till att urnan är försedd med namn och datum genom gravyr direkt på urnan eller på en namnplåt.