Hur gör jag nu?

Att mista en nära vän eller anhörig är en av livets mest omvälvande händelser. Därför är det helt naturligt att känna osäkerhet och oro inför sådant som måste tas om hand inför en begravning. Så tveka inte att vända dig till oss närhelst du vill. Vi har all den erfarenhet och all den kunskap som krävs för att du ska få det stöd och den hjälp du behöver.

För dig som vill läsa mer om allt som ska ordnas runt en begravning har vi tagit fram en skrift som heter ”Hur gör jag nu”. Du är välkommen in att hämta den hos oss. Eller ladda ner den i pdf-format.