Omhändertagandet av den avlidne

Vår ambition är att den döde görs i ordning i sin kista så snart som möjligt efter dödsfallet och förs till den kyrka eller det kapell där begravningsceremonin skall ske. Vi tror att de flesta vill ha det så. Har du egna önskemål om den dödes klädsel infriar vi dessa. Likaså om det är någon annan personlig sak som man vill skall följa den döde i kistan.