Inför besöket hos oss

Du är välkommen in till oss på Åsele Begravningsbyrå, så hjälper vi dig att ta hand om allt – före, under och efter begravningen – oavsett vilka önskemål du har och vilken prisnivå du har tänkt dig. Du får med dig ett informativt material för att i lugn och ro gå igenom allt som vi kommit överens om – en tydlig dokumentation med tider, platser och prisuppgift på allt vi har bestämt tillsammans. Innan besöket hos oss finns det en del frågor som kan vara bra att diskutera igenom inom familjen:

  • När och var vill ni att begravningen skall äga rum?
  • Hade den avlidne någon önskan om att kremeras eller jordbegravas, eller andra önskemål?
  • Hade den avlidne registrerat sina sista önskemål i Livsarkivet?
  • Finns det någon grav inom släkten eller önskar ni en ny grav?
  • Vill ni ha en dödsannons och hur ska den i så fall vara utformad?
  • Har ni redan några idéer inför begravningen?
  • Kommer begravningen att vara i kretsen av de närmaste eller ska tid och plats skrivas ut i annonsen?
  • Vill ni att det ska hållas minnesstund efter begravningsceremonin och hur vill ni i så fall ha den utformad?

Det här är i stora drag vad vi brukar tar upp på begravningsbyrån när ni besöker oss. Har ni inte talat om detta innan, så går det självfallet bra att diskutera alla frågor med oss. En av de första saker ni har att ta ställning till är vilken form av begravningsceremoni som ska hållas.

Kyrklig begravning

Kyrklig begravning är den begravningsceremoni som fortfarande är vanligast i Sverige. Om den utförs med en präst i svenska kyrkan som officiant, och därmed enligt kyrkans ordning, kallas ceremonin mer officiellt begravningsgudstjänst.

Borgerlig begravning

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni som kan utformas helt fritt efter den avlidnes eller de anhörigas önskemål. Tvärtemot vad många tror, kan den borgerliga ceremonin innehålla religiösa inslag. I många fall förekommer diktläsning och musik som centrala delar.


Ceremonier enligt andra trossamfund

Andra trossamfund har sina speciella begravningsceremonier som kan äga rum i samfundets lokal eller i allmänna gravkapell. Som auktoriserad begravningsbyrå har vi stor respekt för de olikheter som är knutna till olika religioner och kulturer och hjälper dig oavsett religion och kultur.

Musik och dikter

Ett annat av de val man står inför är vilken typ av musik som ska spelas. En traditionell begravningsgudstjänst inleds och avslutas alltid med orgelmusik. Det är inte ovanligt att man förutom eller istället för orgelmusik önskar solosång, körsång eller musik för något annat instrument.

Tjänstgörande officiant hjälper till att ordna musiken. För att ge lite hjälp i valet av musik, men även av verser och dikter, har vi sammanställt några förslag.

Klicka här för förslag på Musik>>
Klicka här för förslag på Verser och dikter>>